Jag som driver Essaskog AB heter Erik von Essen och jag är ETW certifierad (European Tree Worker) enligt EAC (European Aboricultural Council).  Mitt intresse för skog och natur resulterade i grundadet av Essaskog.

Vi utbildar mig löpande för att kunna erbjuda en hög kompetensnivå. Vi lägger stort fokus på säkerhet i vårt arbete. Nedan finner du våra dokumenterade utbildningar:

 • Motorsågskort A,B,C enligt Säker Skog
 • Trädklätterutbildad personal
 • Röjsågskort RA,RB enligt Säker Skog
 • ESA Röj, enligt KL Utbildning AB
 • ESA Fackkunnig, enligt KL Utbildning AB
 • Arbete på väg 1 och 2 enligt Trafikverkets krav
 • Första hjälpen HLR
 • Grönt kort inom natur- och kulturmiljövård enligt SYN
 • Inom skogsbruket är vi PEFC-certifierade
 • Skogsskötsel enligt Naturbruksgymnasiumet i Svenljunga
 • ID06 enligt hantverksID
 • Medlem i Svenska Trädföreningen ,ISA
 • ETW certifierade enligt EAC
 • Essaskog AB innehar ansvarsförsäkring via Länsförsäkringar