Tjänster

Trädfällning

Essaskog jobbar med trädfällning i Jönköping med omnejd. Träd kan behöva fällas på grund av storlek, ålder eller placering. Tillsammans med dig som kund kommer vi överens om vad och hur vi gör din trädfällning på effektivaste och säkraste. Det finns flera olika metoder att tillgå vid trädfällning. En del kunder vill endast att vi fäller trädet, andra vill ha hjälp med kvistning och aptering i önskade längder, många önskar också bortforsling av stam och grenverk, vilket vi självklart löser.

Trädfällning

Att fälla ett träd!

Om omgivningen tillåter fäller vi alltid hela trädet från marken för snabbast och effektivast hantering. Trädfällning via klättring, när trädet står nära hus eller annan känslig egendom så klättrar vi och fäller trädet i sektioner uppifrån. Med denna metod har vi möjlighet att på ett kontrollerat sätt välja storlek på trädets delar som vi exempelvis firar ner till marken. Denna metod kallas för sektionsfällning. Är trädet i väldigt dåligt skick pga sjukdom eller skada så att vi bedömer det farligt att klättra, använder vi oss av skylift när vi fäller trädet.