Tjänster

Trädvård

Det vanligaste arbetssättet vid trädvård är att klättra trädet, vilket görs med rep och sele anpassade för trädklättring. Detta gör att man har möjlighet att röra sig fritt i trädet och kommer åt överallt.

Trädvård

Beskärning av träd

Med motorsåg, handsåg eller stångsåg utförs i stort sett alla beskärningsåtgärder. Vid arbete i mindre träd kommer även den klassiska sekatören väl tillhands. Vid arborist arbeten måste man alltid vara två utbildade trädklättare.  Beskärning görs i juli, augusti september och i vissa geografiska områden även under oktober månad sk. JAS(O). Vårvintern kan användas som beskärningstid på vissa arter.